JOB INFO centar u Kruševcu

JOB INFO centar Kruševac je otvoren u okviru projekta „Znanjem do posla” koji se već pet godina uspešno sprovodi u partnerstvu dve vlade, Švajcarske i Srbije, sa ciljem poboljšanja izgleda mladih na tržištu rada, kroz razvoj veština i znanja koje poslodavci traže. U Kruševcu je uloga lokalnog partnera poverena Edukativnom centru – Kruševac (ECK).

U JOB INFO centru Kruševac pruža se stručna podrška mladima prilikom odabira obrazovnog puta, nalaženja posla, izbora ili promene karijere, kao i pomoć kompanijama prilikom pronalaženja praktikanata i obuke odgovarajuće radne snage, na teritorijima Rasinskog i Pomoravskog okruga.

Ključna uloga JOB INFO centra Kruševac jeste da pomogne đacima, studentima i nezaposlenima u razvoju znanja i veština koje će im biti od značaja pri zapošljavanju; da pomogne u sticanju radnog iskustva nakon školovanja i studiranja i da pruži saznanja o svetu poslovanja, kao i da pripremi đake i studenate za uspešan prelazak na sledeći nivo razvoja karijere nakon diplomiranja, odnosno da im pomogne prilikom pronalaska posla i zaposlenja.

U okviru JOB INFO centra, delovanje ECK je usmereno na promociju i implementaciju programa i mera kojima se unapređuju kapaciteti zapošljivosti, povećava konkurentnost mladih na tržištu rada i doprinosi većem zapošljavanju mladih. Budući da ulaz na tržište rada za mnoge mlade ljude predstavlja ozbiljan izazov, kroz program „Znanjem do posla” obezbeđujemo informativnu, savetodavnu, edukativnu i praktičnu podršku za uspešnu tranziciju između obrazovanja i zapošljavanja.

Fokus je na doprinosu ličnom i profesionalnom razvoju mladih kroz jačanje njihovih znanja, veština i stavova i pružanje podrške u procesu donošenja odluka o izboru i razvoju karijere. Naši karijerni savetnici pružaju stručnu podršku mladima u sticanju samopouzdanja kako bi napravili važne karijerne izbore koji su uverljivi, ali i prilagođeni njihovim potrebama. Karijerno savetovanje sprovodimo kroz:

 • Grupne radionice karijernog vođenja i savetovanja;
 • Individualno karijerno vođenje i savetovanje;
 • Informisanje o mogućnostima daljeg obrazovanja i usavršavanja;
 • Realne susrete sa zanimanjima i svetom rada;
 • Radionice za sticanje mekih, prenosivih veština koje poslodavci traže.

JOB INFO centar pruža besplatne usluge:

UČENICIMA

 • Informisanje o mogućnostima daljeg obrazovanja i usavršavanja;
 • Informisanje o zanimanjima i profesijama;
 • Informisanje o stipendijama, nagradnim konkursima i putovanjima;
 • Pomoć prilikom prijavljivanja na različite programe (stipendije, studijske posete i dr.);
 • Savetovanje iz „prve ruke”: kroz susret poslodavaca, đaka i studenata, kroz razgovor i predstavljanje kompanija kako bi pomogli đacima, studentima i nezaposlenima da bolje razumeju svet poslovanja i kulturu poslovanja različitih kompanija i da savladaju veštine neophodne za organizovanje i uspešno vođenje sopstvene karijere.

NEZAPOSLENIMA

 • Informisanje o zanimanjima i profesijama, poslodavcima i aktuelnim slobodnim radnim mestima;
 • Upućivanje na savremene tehnike traženja posla;
 • Individualno savetovanje prilikom donošenja odluka relevantnih za razvoj karijere;
 • Radionice na temu pisanja radne biografije, pripreme motivacionog i propratnog pisma;
 • Pripreme za prvi susret sa poslodavcem, simulacije intervjua;
 • Radionice za aktivno traženje posla.

POSLODAVCIMA

 • Oglašavanje konkursa za posao;
 • Podrška i pomoć u koncipiranju, pripremi i realizaciji programa, obuka i treninga u kompaniji;
 • Pomoć pri prikupljanju prijava i selekciji kandidata;
 • Predselekciju kandidata i organizovanje intervjua sa kandidatima.