Jačanje kapaciteta mreže Ekonet u oblasti pravilnog upravljanja otpadom

Stručni konsultant (uvođenje primarne selekcije i održivi sistemi upravljanja otpadom), Velimira Mitrovića održao je, u Kruševcu, od 13. do 14. oktobra 2021. godine, trening o temi – upravljanje komunalnim otpadom, kome su prisustvovali predstavnici svih partnerskih organizacija mreže Ekonet. Trening je organizovan u okviru projekta EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine i programa osnaživanja mreža udruženja građana koje se bave životnom sredinom, koji sprovode Mladi istraživači Srbije (MIS), uz podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA).

Reč je o jednom u nizu treninga, za jačanje kapaciteta mreže organizacija Ekonet i njenih članica (Somborski edukativni centrar, Timočki omladinski centar, Edukativni centar Kruševac i Forum civilne akcije FORCA Požega) i to u oblasti pravilnog upravljanja otpadom.

Osnovna tema seminara bila je percepcija problema otpada, identifikacija oblasti upravljanja otpadom, kojom će se mreža baviti, a sve u odnosu na kapacitete mreže.

Seminar je značajan, pre svega, zbog utvrđivaja pravca strateškog delovanja mreže u narednom periodu.