INICIJATIVE I USLUGE PO MERI GRAĐANA

Edukativni centar – Kruševac (ECK) bavi se, od osnivanja, jačanjem građanskih inicijativa u zajednici i podizanjem svesti o značaju i ulozi građana u procesima donošenja odluka, kao i uključivanja građana u kreiranje, sprovođenje i praćenje javnih politika i prakse na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. U naredne dve godine, uz institucionalnu podršku, ECK će nastaviti da razvija svoju osnovnu, aktivističku orijentaciju povećavanja moći i uticaja građana na javne politike i prakse koje ih se tiču. Fokus je na povećanju broja građana koji imaju koristi od usluga i inicijativa, koje organizacija pruža i pokreće u lokalnoj zajednici.

Edukativni centar – Kruševac,  jedna je od 30 podržanih organizacija građanskog društva (OGD), u sklopu institucionalne podrške OGD u okviru ACT projekta, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovode HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje Građanske inicijative.

„Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” je projekat Vlade Švajcarske čiji je cilj aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou. ACT sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. ACTprojekat čine 3 stuba: 1. grantovi; 2. izgradnja i jačanje kapaciteta; 3. jačanje uporišta u zajednici. Prva faza projekta realizuje se od 1. oktobra 2019. godine do 30. septembra 2023. godine.

           

Изборник