INFORMATOR “GARANCIJE ZA MLADE” – PUTOKAZ KA EVROPSKOJ STVARNOSTI

Sa ciljem podizanja nivoa informisanosti i znanja u lokalnim zajednicama o merama podrške zapošljivosti i zapošljavanju mladih koje se sprovode u EU, a u okviru programa Youth guarantee (Garancije za mlade),  Edukativni centar Kruševac i niški PROAKTIV su, kao rezultat istraživačkog procesa, kreirali INFORMATOR “Garancije za mlade – evropska stvarnost”, u sklopu istoimenog projekta.

Uz predstavljanje projekta i pregovaračkog Poglavlja 19 (Socijalna politika i zapošljavanje), na koje su usmerene aktivnosti realizovane u Rasinskom i Nišavskom okrugu, u INFORMATORU je fokus na programu “Garancije za mlade”. Reč je o setu mera čiji je cilj da obezbede kvalitetne usluge koje se nude mladima za: zapošljavanje, nastavak obrazovanja, doedukaciju, praksu ili trening. Od uvođenja ovog programa, preko do sada ostvarenih rezultata, ali i izazova u sprovođenju “Garancija za mlade”, INFORMATOR donosi i niz primera iz prakse zemalja članica Evropske unije. Takođe, predstavljeno je i iskustvo iz Republike Severne Makedonije – jedine zemlje u regionu koja je, iako nije članica EU, kreirala i pokrenula program “Garancije za mlade”. U završnici, u INFORMATORU su dostupni primeri dobre prakse iz lokalnih zajednica u Rasinskom i Nišavskom okrugu odnosno modeli i aktivnosti koji doprinose jačanju zapošljivosti i zapošljavanju mladih kroz: ranu intervenciju i aktivaciju, razvoj partnerstava, prilagođeni pristup i podržavanje integracije mladih na tržište rada. INFORMATOR možete pregledati i preuzeti OVDE.

Izrada “Informatora” je, uz organizaciju “EU mladi Info dana” i ciklus emisija “Ventilator” na online Radiju KRAK, jedan od načina za podizanje nivoa informisanosti i znanja o temama relevantnim za zapošljivost i zapošljavanje mladih. Reč je o aktivnostima u okviru projekta ”Garancije za mlade – evropska stvarnost” koji je Edukativni centar Kruševac, u partnerstvu sa niškim PROAKTIV-om, realizovao na nivou lokalnih zajednica u Rasinskom i Nišavskom okrugu. Rad Edukativnog centra Kruševac podržava Švedska, u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.