I dalje otvoren konkurs: Podrška za mobilizaciju zajednice

Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) sa partnerima, Grupom 484 i Fondacijom Jelena Šantić, poziva autentične formalne i neformalne lokalne inicijative koje rade u svojim zajednicama u oblastima vladavine prava i kulturne raznolikosti da putem platforme promeni.rs, prijave svoje akcije u okviru konkursa Podrška za mobilizaciju zajednice, a koji se realizuje uz finansijsku podršku Delegacije EU u Srbiji.

Partneri će podržati do 38 inicijativa u iznosu od 400 do 5.000 evra koje su usmerene na konkretne potrebe građana i građanki u svojim zajednicama u oblastima vladavine prava i kulturne raznolikosti.

Kroz oblast vladavine prava, projekat podržava lokalne akcije koje su usmerene na promovisanje vladavine zakona i razvijanje demokratije. Kroz konkurs se takođe podržavaju i lokalne akcije koje su usmerene na polje kulturne raznolikosti. Podrška lokalnim inicijativama kroz ovaj projekat usmerena je na razvoj i odbranu četiri tipa resursa u zajednici:

  • ljude (uključujući informacije i znanje),
  • infrastrukturu (stare zgrade i slično),
  • prirodne resurse (reka, planina, šuma, voda, vazduh, itd)
  • kulturnu baštinu i nasleđe (materijalna i nematerijalna kulturna baština)

Cilj projekta je da se osnaži proaktivnost zajednice i da se podrže autentične lokalne inicijative koje dolaze iz potreba građana i građanki iz različitih lokalnih zajednica u svim regionima Srbije.

Više informacija o uslovima, realizaciji i kriterijumima konkursa možete pronaći na ovom linku.