GLASNO I JASNO O EU

U okviru projekta „Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika”, u Beogradu je, 6. juna, u prisustvu predstavnika organizacija civilnog društva, institucija i lokalnih samouprava, predstavljena studija, autora: Tamare Branković i Mirka Popovića. Studija, izrađena u okviru projekta, predstavlja uvid u stanje u Srbiji na evropskom putu i nudi pregled dosadašnjih istraživanja, kao i analizu postojećih strategija i normativnog okvira. U studiji su analizirani kapaciteti i znanja lokalnih aktera za učešće u pregovorima, na osnovu čega su kreirane preporuke za napredak u ovom procesu.

Nakon osvrta na studiju, predstavnici organizacija civilnog društva (OCD) odnosno regionalnih centara – partnera na ovom projektu, detaljnije su informisani o ulozi i značaju lokalnih zajednica u procesu EU integracija, važnosti medija i društvenih mreža.

U nastavku, 7. juna, organizovani su treninzi za OCD – regionalne centre o posebnim oblastima pretpristupnih pregovora: omladinske politike, zapošljivost mladih, mobilnost mladih, socijalno preduzetništvo i prava manjinskih grupa.

Podsetimo, Edukativni centar Kruševac, regionalni centar za centralnu Srbiju, u okviru projekta „Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika”, bavi se temom karijernog razvoja i zapošljivosti mladih, na teritoriji 5 lokalnih zajednica: Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, Obrenovac i Paraćin.

Projekat realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva koji predvodi Trag fondacija u saradnji sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, Media i reform centrom Niš, Forumom civilne akcije FORCA, Evrokontaktom, Centrom za razvoj civilnog društva, Timočkim omladinskim centrom, Edukativnim centrom Kruševac i Proaktivom, a finansira Evropska unija.