GLASNO I JASNO O EU – ECK ORGANIZOVAO KONSULTATIVNI SASTANAK U KRUŠEVCU

U Kruševcu je, 28. avgusta, održan konsultativni sastanak o temi  “Karijerni razvoj i zapošljivost mladih”, sa predstavnicima obrazovnih ustanova i institucija. Organizator je Edukativni centar Kruševac, u okviru projekta “Glas zajednica o EU integracijama – Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika”.

Sa ciljem razmene znanja i iskustava, predstavnici javnog i civilnog sektora ponudili su uvid u stanje, u oblasti karijernog razvoja i zapošljivosti mladih, u lokalnoj zajednici, ističu iz Edukativnog centra Kruševac. Na sastanku je bilo reči o do sada realizovanim aktivnostima na polju karijernog razvoja mladih, a izneti su i predlozi za njihovo unapređenje.

Edukativni centar Kruševac se, u okviru projekta „Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika”, bavi temom karijernog razvoja i zapošljivosti mladih, na teritoriji 5 lokalnih zajednica u centralnoj Srbiji. Osim Kruševca, niz aktivnosti sprovodi se i Vrnjačkoj Banji, Kragujevcu, Obrenovcu i Paraćinu.

Projekat realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva koji predvodi Trag fondacija u saradnji   sa   Nacionalnom   koalicijom   za   decentralizaciju,   Media   i   reform   centrom   Niš, Forumom   civilne   akcije   FORCA,   Evrokontaktom,   Centrom   za   razvoj   civilnog   društva, Timočkim omladinskim centrom, Edukativnim centrom Kruševac i Proaktivom, a finansira Evropska unija.