Garancije za mlade u lokalnim politikama i praksi – završna konferencija

Edukativni centar – Kruševac (ECK), na završnoj konferenciji, održanoj 27. jula, predstavio je najvažnije rezultate projekta “Garancije za mlade u lokalnim politikama i praksi“ koji ima za cilj unapređenje zapošljivosti i zaposlenosti mladih, na nivou lokalne zajednice.

Projekat je bio usmeren na ispitivanje potreba na lokalnom nivou, aktuelne situacije, kapaciteta i umreženosti aktera koji se bave zapošljavanjem mladih, kao i saradnje civilnog, biznis i javnog sektora. Uz informativne i promotivne aktivnosti, organizovane su: prezentacije, info-sesije, konsultativni sastanci – prevashodno sa predstavnicima/ama javnih institucija i organizacija civilnog društva. „Suština programa „Garancije za mlade“ je, da se mladim ljudima obezbede neke usluge, koje su im neophodne u procesu osamostaljivanja i pronalaženja svog mesta u radnom okruženju i lokalnoj zajednici u kojoj žive“, rekla je Violeta Stevović, izvršna direktorka ECK, predstavljajući Predlog praktične politike izrađen u sklopu projekta.

Program „Garancije za mlade“, koji su prihvatile države članice Evropske unije, podrazumeva obavezu da se mladima do 25 godina starosti, u roku od četiri meseca od prestanka školovanja ili gubitka posla, ponude zaposlenje, nastavak obrazovanja, praksa ili obuka. Srbija je ušla u proces uvođenja ovog programa, u toku je pripremna, a faza implementacije počinje 2023. kada će fokus biti na pilotiranju programa u nekoliko lokalnih samouprava.

Na završnoj konferenciji, uz predstavnike kruševačkog javnog i civilnog sektora, učestvovala je i Jelena Stojanović, izvršna direktorka Nacionalne asocijacije praktičara i praktičarki omladinskog rada (NAPOR).

 

Projekat „Garancije za mlade u lokalnim politikama i praksi“ Edukativni centar – Kruševac sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Dijalog promena: Podrška reformama kroz saradnju organizacija civilnog društva i javnih vlasti“, uz finansijsku podršku Evropske unije.