Гаранције за младе у локалним политикама и пракси – НЕЕТ млади

У оквиру пројекта „Гаранције за младе у локалним политикама и пракси“ који спроводи Едукативни центар – Крушевац, израђен је Предлог практичне политике. Циљ пројекта је да допринесе унапређивању запошљивости и запослености младих на нивоу локалне заједнице, креирањем програма подршке Гаранција за младе.

„Гаранције за младе“ представљају сет мера које имају за циљ да обезбеде квалитетне услуге које се нуде младима за запошљавање, наставак образовања, доедукацију, праксу или тренинг. Све земље ЕУ обавезале су се на примену „Гаранција за младе“, у препоруци Савета из априла 2013. године. Србија је ушла у процес увођења овог програма, а након припремне, фаза имплементације требало би да почне 2023. године.

Предлог практичне политике „Гаранције за младе у локалним политикама и пракси“ који је у оквиру истоименог пројекта креирао Едукативни центар – Крушевац, између осталог, доноси сет препорука односно мере подршке за младе које је потребно установити, истовремено уважавајући и индивидуалну одговорност младих људи у проналажењу пута ка економским активностима. Гаранције за младе су, истичући недостатке у пружању услуга младима, фокусиране на рану интервенцију и активацију НЕЕТ младих, а међу препорукама издвајамо – развити ефикасне стратегије информисања, укључујући кампање за информисање и подизање свести, фокусирајући се на младе људе који се суочавају са вишеструким баријерама (попут социјалне искључености, сиромаштва или дискриминације) и НЕЕТ-ове и узимајуц́и у обзир њихову разнолику позадину.

 

  Пројекат „Гаранције за младе у локалним политикама и пракси“ спроводи Едукативни центар – Крушевац у оквиру пројекта Београдске отворене школе „Дијалог промена: Подршка реформама кроз сарадњу организација цивилног друштва и јавних власти“, уз финансијску подршку Европске уније. Садржај текста не одражава нужно ставове донатора ни Београдске отворене школе, и за њега је искључиво одговоран Едукативни центар – Крушевац.