FOKUS GRUPA SA PREDSTAVNICIMA JAVNOG SEKTORA

 

Realizacijom fokus grupe sa predstavnicima javnog sektora nastavljen je istraživački proces u okviru “Paketa usluga za mlade – Za uspešnu tranziciju iz obrazovanja u svet rada”, u Rasinskom okrugu.

Edukativni centar Kruševac je, 23. avgusta, organizovao fokus grupu sa predstavnicima lokalne samouprave, javnih institucija i ustanova u Rasinskom okrugu,  sa ciljem utvrđivanja stanja i perspektiva koje imaju mladi za razvoj karijere, zapošljivost i zapošljavanje u lokalnim zajednicama, a u kontekstu evropskih integracija Srbije. Kroz fokus grupu, učesnici su imali priliku da iznesu svoje stavove, saznanja i iskustva koja se odnose na položaj mladih, njihov karijerni razvoj i zapošljavanje.

Partnerske organizacije na ovom projektu, Edukativni centar Kruševac i niški Proaktiv sprovode istraživanje, u Rasinskom i Nišavskom okrugu, sa ciljem prikupljanja informacija, neophodnih za izradu predloga praktičnih politika za unapređivanje položaja i perspektiva mladih na nivou lokalnih zajednica, a kroz programe podrške da razvijaju svoju karijeru, unapređuju zapošljivost i zapošljavanje.

Rad Edukativnog centra Kruševac podržava Švedska, u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.