EU MLADI – INFO DAN U SVRLJIGU

Na EU INFO DAN-u održanom 18. jula, u Svrljigu, fokus je bio na programima i temama bitnim za mlade i zapošljavanje, u kontekstu evropskih integracija Srbije. EU INFO DAN organizovao je Proaktiv iz Niša, u okviru “Paketa usluga za mlade – Za uspešnu tranziciju iz obrazovanja u svet rada”, u saradnji sa Opštinom Svrljig.

Interaktivna prezentacija evropskih programa edukativne mobilnosti mladih, uz podelu promotivnog materijala, organizovana je u prostorijama Opštine Svrljig. Prema rečima učesnika EU INFO DAN-a, mladi u manjim sredinama, nedovoljno su informisani o evropskim programima edukativne mobilnosti, počev od načina prijavljivanja, preko širokog spektra mogućnosti, dostupnosti novih veština i znanja, do prilika koje mogu ostvariti učešćem na treninzima, obukama, razmenama i kampovima. Prikazan je i kratak promotivni film u kome mladi (učesnici različitih evropskih programa) prenose svoja iskustva. Među gostima na prezentaciji bili su bivši EVS volonteri i mladi – učesnici razmena, treninga i kampova koji su, u direktnoj komunikaciji, Svrljižanima ponudili niz korisnih informacija o ovim programima. Učešće volontera iz evropskih zemalja, na EU INFO DAN-u, mladima iz Svrljiga pružilo je priliku da saznaju više o njihovom školskom sistemu i načinu zapošljavanja.

Rad Edukativnog centra Kruševac podržava Švedska, u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.