EU MLADI – INFO DAN U BRUSU

 

Na EU INFO DAN-u održanom, 18. jula, u Brusu, fokus je bio na programima i temama bitnim za mlade i zapošljavanje, u kontekstu evropskih integracija Srbije. EU INFO DAN organizovao je Edukativni centar Kruševac u okviru “Paketa usluga za mlade – Za uspešnu tranziciju iz obrazovanja u svet rada”, u saradnji sa Omladinskim centrom Brus.

Interaktivna prezentacija evropskih programa edukativne mobilnosti mladih, uz podelu promotivnog materijala, organizovana je u Centru za kulturu Brus. Prema rečima učesnika EU INFO DAN-a, mladi u manjim sredinama, izvan većih gradova, nedovoljno su informisani o evropskim programima edukativne mobilnosti, počev od načina prijavljivanja, preko širokog spektra mogućnosti, dostupnosti novih veština i znanja, do prilika koje mogu ostvariti učešćem na treninzima, obukama i razmenama. U toku INFO DAN-a, prikazan je i kratak promotivni film u kome mladi (učesnici različitih evropskih programa) prenose svoja iskustva, što je, kako ističu Brusjani, najviše doprinelo njihovoj motivisanosti da se aktivno uključe.

Rad Edukativnog centra Kruševac podržava Švedska, u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

 

 

Изборник