Ekonet na pragu novog Strateškog plana

U Beogradu je, od 16. do 18. septembra 2021. godine, održan seminar o temi – Analiza eksternih i internih činilaca – stvaranje osnove strateškog plana Ekonet mreže. Radionicu je vodio konsultant Dragan Srećković.

Osnovni cilj radionice, bilo je stvaranje osnova za izradu strategije Ekonet mreže, kroz analizu okruženja, aktera i kapaciteta samih članica, na osnovu čega je mreža definisala nekoliko potencijalnih strateških ciljeva.

Mreža organizacija EkoNet koju čine Forca Somborski edukativni centar – SEC Edukativni Centar Kruševac Timocki Omladinski Centar je deo EKO-SISTEM programa koji realizuju Mladi istraživači Srbije uz podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA).

Изборник