EDUKATIVNI CENTAR KRUŠEVAC ORGANIZOVAO KONFERENCIJU “MOJA KARIJERA“

U okviru projekta “Moja karijera – Međusektorski do razvijenog sistema karijernog vođenja i savetovanja u Kruševcu”, 22. novembra, održana je završna godišnja konferencija, u organizaciji Edukativnog centra Kruševac i uz podršku SOLIDAR SUISSE.

Konferenciju su otvorili predstavnici Edukativnog centra Kruševac, SOLIDAR SUISSE-a i kruševačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, saglasni u oceni da je međusektorska saradnja izuzetno važna za podsticanje zapošljivosti mladih i njihov karijerni razvoj. Usledio je pregled godišnjih aktivnosti u oblasti karijernog vođenja i savetovanja u Kruševcu, a u nastavku je Razvojni biznis centar Kragujevac predstavio “Letnje prakse” – program sticanja praktičnih znanja za učenike srednjih stručnih škola. Učesnici konferencije, predstavnici kruševačkih srednjih škola, kroz radionicu “Iz obrazovanja u svet rada” upoznati su sa novim alatima u karijernom vođenju i savetovanju.

Cilj projekta “Moja karijera – Međusektorski do razvijenog sistema karijernog vođenja i savetovanja u Kruševcu” je unapređivanje zapošljivosti i zapošljavanja mladih, kroz institucionalizaciju međusektorskog modela karijernog razvoja mladih, širenje mreže partnerstava i usluga, kao i dalji razvoj modela KVIS (karijernog vođenja i savetovanja) na teritoriji Grada.