ECK USPEŠNO REALIZOVAO MEĐUNARODNI TRENING “PROMENA STVARNOSTI”

Međunarodni trening kurs “Promena stvarnosti – neformalno obrazovanje kao alat za društvenu transformaciju” (CHANGING REALITIES – Non-formal education as tool for social transformation) održan, od 1. do 9. februara, u Slavonskom Brodu, u Hrvatskoj, okupio je 26 učesnika/ca (omladinskih radnika/ca i lidera/ki) iz 13 zemalja (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Bugarska, Albanija, Kipar, Grčka, Francuska, Španija, Italija, Poljska i Srbija). Reč je o jednoj u nizu aktivnosti u okviru projekta “Okvir kompetencija za izgradnju mira u omladinskom radu i neformalnom obrazovanju u Evropi” (Peacebuilding framework competence in youth work and NFE in Europe), koji sprovodi UG “Edukativni centar Kruševac” u saradnji sa 12 partnerskih organizacija, u okviru programa ERASMUS+, uz podršku EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency).

Cilj projekta je izgradnja okvira kompetencija za podršku omladinskim radnicima u inovativnom i kreativnom razvoju edukacije i prakse za izgradnju mira, u okviru omladinskog rada i neformalnog učenja u Evropi. Namera je da se, ovim projektom, skrene pažnja na pitanje rastućih tenzija kao pretnje miru i stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana i EU, kroz uključivanje omladinskog rada u promociju i aktivno učešće u izgradnji mira, solidarnosti, razumevanja i poštovanja. Naime, omladinski rad predstavlja jedan od glavnih mehanizama koji, kroz svoje programe, može obezbediti stalnu promociju pomenutih vrednosti, kao i aktivno učešće mladih u izgradnji mira.

U sklopu projekta “Okvir kompetencija za izgradnju mira u omladinskom radu i neformalnom obrazovanju u Evropi” realizuje se set povezanih aktivnosti: trening kursevi, nedelje aktivizma, online platforma i završni javni događaj. U okviru programa ERASMUS+, projekat se sprovodi 15 meseci.