ECK USPEŠNO REALIZOVAO 2. SAJAM TIMOVA ZA KARIJERNO VOĐENJE I SAVETOVANJE SREDNJIH ŠKOLA U KRUŠEVCU

U organizaciji Edukativnog centra Kruševac, 18. oktobra, održan je 2. Sajam timova za karijerno vođenje i savetovanje srednjih škola u Kruševcu. Sajam je, u saradnji sa relevantnim lokalnim akterima, realizovan u okviru projekta “Moja karijera – Međusektorski do razvijenog sistema karijernog vođenja i savetovanja u srednjim školama u Kruševcu”, uz podršku Švajcarske organizacije SOLIDAR SUISSE.

U prisustvu Olivere Stepanović iz SOLIDAR SUISSE-a i direktora kruševačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Predraga Markovića, Sajam je, u ime organizatora – Edukativnog centra Kruševac, otvorio Ilija Jovanović. Na štandovima, koordinatori Timova za KVIS kruševačkih srednjih škola predstavili su aktivnosti u oblasti karijernog vođenja i savetovanja, kao i obrazovne profile. Uz podelu pojedinačnih karijernih informatora za svaki obrazovni profil i prezentacije, učenici kruševačkih srednjih škola prikazali su i interesantne oglede. Među posetiocima ovog Sajma, najbrojniji su bili učenici srednjih i završnih razreda osnovnih škola, predstavnici obrazovnih ustanova i institucija.

Cilj projekta “Moja karijera – Međusektorski do razvijenog sistema karijernog vođenja i savetovanja u srednjim školama u Kruševcu” je unapređivanje zapošljivosti i zapošljavanja mladih, tokom srednjoškolskog obrazovanja, kroz institucionalizaciju međusektorskog modela karijernog razvoja mladih, širenje mreže partnerstava i usluga, kao i dalji razvoj modela KVIS na teritoriji Grada.

Sajam timova za karijerno vođenje i savetovanje srednjih škola, održan je u Kruševačkom pozorištu.