ECK tim AKTivan na izradi Komunikacione strategije i Strateškog plana organizacije

Edukativni centar – Kruševac,  jedna je od 30 podržanih organizacija građanskog društva (OGD), u sklopu institucionalne podrške OGD u okviru ACT projekta, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovode HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje “Građanske inicijative.”

Edukativni centar – Kruševac (ECK) je, uz institucionalnu podršku, nastavio razvoj svoje osnovne, aktivističke orijentacije, a usmeren je i na jačanje organizacijskih kapaciteta (programski, ljudski, tehnički i finansijski). U periodu nakon treninga i organizovane mentorske podrške, ECK tim se angažovao na izradi Komunikacione strategije, a u toku je strateško planiranje, koje će rezultirati Strateškim planom organizacije, za naredni period.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

„Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” je projekat Vlade Švajcarske čiji je cilj aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou. ACT sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. ACTprojekat čine 3 stuba: 1. grantovi; 2. izgradnja i jačanje kapaciteta; 3. jačanje uporišta u zajednici. Prva faza projekta realizuje se od 1. oktobra 2019. godine do 30. septembra 2023. godine.