ЕЦК спроводи пројекат „Гаранције за младе у локалним политикама и пракси“

                                                      

  Едукативни центар – Крушевац спроводи пројекат „Гаранције за младе у локалним политикама и пракси“, како би допринео унапређивању запошљивости и запослености младих на нивоу локалне заједнице, креирањем програма подршке Гаранција за младе.

  Реч је о иновативаном приступу усмереном на јачање запошљивости и запослености младих у складу са установљеним потребама, користећи стратешке оквире и позитивну праксу са европског и националног нивоа и уважавајући специфичности и ресурсе који постоје у локалној заједници. Сврха пројекта је да проблему недовољне запошљивости и запослености младих на нивоу локалне заједнице приступи на стратешки начин, укључи све релевантне актере кроз јавни дијалог, изградњу међусекторског деловања и креирање свеобухватног програма „Гаранција за младе“.

  У оквиру пројекта „Гаранције за младе у локалним политикама и пракси“, који се спроводи до 31. јула 2022. године, планиран је низ активности: консултативни састанци са релевантним актерима; истраживање и израда Извештаја; креирање предлога практичне политике; успостављање дијалога умрежених актера са доносиоцима одлука и сет интерактивних догађаја; информационо комуникациона кампања јавног заговарања.

Пројекат „Гаранције за младе у локалним политикама и пракси“ се спроводи у оквиру пројекта Београдске отворене школе „ДИЈАЛОГ ПРОМЕНА: Подршка реформама кроз сарадњу организација цивилног друштва и јавних власти“, уз финансијску подршку Европске уније. Садржај текста не одражава нужно ставове донатора ни Београдске отворене школе, и за њега је искључиво одговоран Едукативни центар – Крушевац.

                               

Изборник