ECK širi tim – tražimo programskog koordinatora/ku NOVA INDUSTRIJA hub-a!

Edukativni centar – Kruševac već 20 godina radi na afirmaciji mladih i razvoju zajednice kroz implementaciju društveno – odgovornih projekata. NOVA INDUSTRIJA hub predstavlja programsku aktivnost Edukativnog centra, prostor u kome razvijamo omladinsko preduzetništvo, stvaramo podsticajno okruženje za razvoj biznisa i razvijamo usluge namenjene preduzetnicima.  NOVA INDUSTRIJA hub uključuje zajednički radni prostor za preduzetnike (coworking), poslovni event centar, omladinski centar, media centar i druge programe. U cilju realizacije programskih i projektnih aktivnosti, tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za radno mesto:

PROGRAMSKI KOORDINATOR/KA NOVA INDUSTRIJA HUB-a

Profil kandidata:

Komunikativna osoba, motivisana za rad u dinamičnom okruženju i sa inicijativom u radu;

Poseduje:

 • veštine komunikacije, promocije i organizacije događaja
 • sposobnost strateškog razmišljanja, vođenje timova i upravljanje procesima;
 • razvijenu sposobnost za rad u timu, sa orijentacijom na postizanje rezultata

Kvalifikacije:

 • Srednja ili visoka stručna sprema;
 • Poželjno iskustvo na realizaciji sličnih aktivnosti;
 • Odlično znanje engleskog jezika;
 • Odlično znanje rada na računaru (MS Office);
 • Spremnost za lično i profesionalno usavršavanje;
 • Spremnost za učešće na obukama (online, u zemlji i inostranstvu)

Ključne odgovornosti:

 • Komunicira sa korisnicima i organizuje događaje u oblasti unapređenja zapošljivosti i zapošljavanja mladih;
 • Osmišljava i kreira promotivne aktivnosti haba;
 • Vodi i organizuje dnevne aktivnosti u sklopu Nova industrija hub-a;
 • Učestvuje u procesu akcionog planiranja, definisanja i usklađivanja projektnih aktivnosti sa potrebama, u izradi i realizaciji programskog dela projektnih aktivnosti;
 • Sa projektnim menadžmentom radi na kreiranju obrazaca za redovno izveštavanje o projektnim aktivnostima, dajući sugestije i predloge za poboljšanja, u cilju održavanja visokog standarda rada na realizaciji projekata i programa;
 • Priprema izveštaje u oblasti svog delovanja;
 • Prati, motiviše i pruža podršku članovima tima;
 • Učestvuje na redovnim timskim sastancima;
 • Razvija postojeće i nove strateške odnose sa organizacijama, institucijama i predstavnicima biznis sektora;
 • Realizuje druge aktivnosti i zaduženja, u skladu sa programom delovanja Edukativnog centra Kruševac i Nova industrija hub-a.

Programski koordinator/ka je pod linijskim menadžmentom Programskog direktora, a svojim radom odgovara Izvršnom direktoru.

CV dostaviti elektronskim putem na e-mail: office@ec.org.rs Kontaktiraćemo samo kandidate/kinje koji uđu u uži izbor.