ECK NA TRENINGU „ZAGOVARAČKE KAMPANJE I USPOSTAVLJANJE PARTNERSTVA“

U okviru “Mreže omladinskih Fondova Zapadnog Balkana i Turske” (Youth Bank Hub for Western Balkan and Turkey) na Zlataru je, od 11. do 13. jula, održan trening za predstavnike organizacija civilnog društva „Zagovaračke kampanje i uspostavljanje partnerstva“. Na treningu, u organizaciji Fondacije Ana i Vlade Divac, učestvovali su predstanici Fondacije za mlade Obrenovca, Nove Vizije iz Prijepolja i Edukativnog centra Kruševac.

Polazeći od uvodne sesije o konceptu javnog zagovaranja, u toku trodnevnog treninga, učesnici su bili u prilici da, sa predavačem, razvijaju ključne elemente zagovaračkih kampanja, planiranih u okviru realizacije projekta. Počev od definisanja problema, cilja, ciljnih grupa, preko poruke, kanala komunikacije, mreže podrške i potrebnih resursa do plana aktivnosti, monitoringa i evaluacije, predstanici Fondacije za mlade Obrenovca, Nove Vizije iz Prijepolja i Edukativnog centra Kruševac, kroz radionice i aktivnu diskusiju, kreirali su strategije javnog zagovaranja koje će sprovoditi u okviru projekata.

Kako povećati učešće mladih u procesu donošenju važnih odluka u društvu, glavna je tema regionalnog projekta koji se sprovodi u Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji i Turskoj, a koji finansira EU. Nosilac projekta “Youth Bank Hub for Western Balkan and Turkey”, u Srbiji je Fondacija Ana i Vlade Divac. U okviru “Mreže omladinskih Fondova Zapadnog Balkana i Turske”, Edukativni centar Kruševac realizuje projekat “Snaga strukturiranog dijaloga sa mladima”.

 

Изборник