ECK NA TRENINGU ZA RAZVOJ ISTRAŽIVAČKIH VEŠTINA

U okviru “Mreže omladinskih Fondova Zapadnog Balkana i Turske” (Youth Bank Hub for Western Balkan and Turkey) u Beogradu je, od 30. maja do 1. juna, održan trening za predstavnike organizacija civilnog društva „Razvoj istraživačkih veština i pisanje predloga praktičnih politika na lokalu“. Na treningu, u organizaciji Fondacije Ana i Vlade Divac, učestvovali su predstanici Fondacije za mlade Obrenovca, Nove Vizije iz Prijepolja i Edukativnog centra Kruševac.

Sa ciljem razvoja istraživačkih veština, učesnici su detaljno upoznati sa metodama, postavkom i uzorkovanjem istraživanja. Predstavljene su tehnike prikupljanja, kao i obrade i analize podataka. Razvoj pomenutih veština neophodan je preduslov za pisanje predloga praktičnih politika o čemu je bilo reči u drugom delu treninga. U završnici, razgovaralo se o predstojećim aktivnostima i obukama za podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva.

Kako povećati učešće mladih u procesu donošenju važnih odluka u društvu, glavna je tema regionalnog projekta koji se već treću godinu sprovodi u Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji i Turskoj, a koji finansira EU. Nosilac projekta “Youth Bank Hub for Western Balkan and Turkey”, u Srbiji je Fondacija Ana i Vlade Divac. U okviru “Mreže omladinskih Fondova Zapadnog Balkana i Turske”, Edukativni centar Kruševac realizuje projekat “Snaga strukturiranog dijaloga sa mladima”.