ECK NA TRENINGU „STRATEŠKO UPRAVLJANJE ORGANIZACIJOM“

U Beogradu je, od 16. do 18. septembra, u organizaciji Fondacije Ana i Vlade Divac, održan trening “Strateško upravljanje organizacijom” za predstavnike: Fondacije za mlade Obrenovca, Nove Vizije iz Prijepolja i Edukativnog centra Kruševac. Reč je o poslednjoj u nizu obuka za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, u okviru “Mreže omladinskih Fondova Zapadnog Balkana i Turske” (Youth Bank Hub for Western Balkan and Turkey). Na treningu je bilo reči o razvojnom putu i ključnim momentima u radu ove tri organizacije, što je predstavljalo osnovu za utvrđivanje strateških pravaca u narednom periodu.

Kako povećati učešće mladih u procesu donošenja važnih odluka u društvu, glavna je tema regionalnog projekta “Youth Bank Hub for Western Balkan and Turkey” koji se sprovodi u Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji i Turskoj, a koji finansira EU. Nosilac projekta, u Srbiji je Fondacija Ana i Vlade Divac. U okviru “Mreže omladinskih Fondova Zapadnog Balkana i Turske”, Edukativni centar Kruševac realizuje projekat “Snaga strukturiranog dijaloga sa mladima”.