ECK I PROAKTIV NA OBUCI U OKVIRU PROJEKTA “CS4EU”

U okviru projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ (CS4EU), na Paliću je, od 18. do 20. juna, Beogradska otvorena škola organizovala četvrtu obuku za predstavnike partnerskih organizacija civilnog društva i medija. Obuku „Jačanje programskih partnera za učešće u procesu donošenja odluka: javne politike i zagovaranje”, pohađale su i predstavnice Edukativnog centra Kruševac i niškog Proaktiva, partnerskih organizacija na projektu “Paket usluga za mlade – Za uspešnu tranziciju iz obrazovanja u svet rada”, koji se implementira u okviru institucionalne podrške.

Cilj obuke bio je da kod partnerskih organizacija razvije potencijal i ojača kapacitete za učešće u procesu donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou, kao i da ih uputi u proces koji istraživačko novinarstvo podrazumeva. Polaznici su, kroz trodnevnu obuku, unapređivali znanja i veštine – kako da pišu i koriste predloge za praktičnu politiku, detaljnije su upoznati sa osobenostima i značajem javnog zagovaranja, kao i pravnim okvirom za učešće civilnog društva u donošenju odluka.

Osim grupnih predavanja, učesnici su radili u četiri paralelne sesije, u okviru kojih su diskutovali o svojim projektima i nedoumicama u  oblasti javnih politika. Predstavnice Edukativnog centra Kruševac i Proaktiva imale su priliku da, sa predavačima, rade na analizi i proceni uticaja na javne politike u kojima deluju sa projektom “Paket usluga za mlade – Za uspešnu tranziciju iz obrazovanja u svet rada”, kao i na pozicioniranju dokumenta praktične politike. Ostale radionice bile su fokusirane na proces javnog zagovaranja i istraživačko novinarstvo. U završnici obuke, učesnici su upoznati sa odredbama Zakona o planskom sistemu, a izneti su i primeri dobre prakse uključivanja civilnog društva u postupak izrade i usvajanja propisa i dokumenata javnih politika.

Beogradska otvorena škola, u okviru druge godine CS4EU projekta, ima 17 partnera i kroz ovu mrežu organizacija i medija iz cele Srbije, nastoji da poboljša kvalitet procesa evropskih integracija i doprinese demokratskom razvoju u Srbiji, putem jačanja uloge civilnog društva i približavanja EU integracija potrebama građana. Rad Edukativnog centra Kruševac podržava Švedska, u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

Изборник