Dijalog promena – Sajam obrazovanja i profesionalne orijentacije

Edukativni centar – Kruševac, u sklopu projekta Garancije za mlade u lokalnim politikama i praksi organizuje javne događaje u cilju uspostavljanja dijaloga umreženih aktera sa donosiocima odluka i lokalnim javnostima u oblasti unapređenja zapošljivosti mladih.

Tokom sajma obrazovanja i profesionalne orijentacije ragovarali smo sa lokalnim akterima i zainteresovanimstranama o mogućnostima za mlade koje mogu koristiti kroz paket garancija za mlade, kao i predstavili predlog praktične politike koji smo tokom ovog projekta razvili.

Projekat „Garancije za mlade u lokalnim politikama i praksi“ Edukativni centar – Kruševac sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Dijalog promena – Podrška reformama kroz saradnju organizacija civilnog društva i javnih vlasti“ uz finansijsku podršku Evropske Unije.