AKTIVNO UČEŠĆE MLADIH U IZGRADNJI MIRA – MEĐUNARODNA KONFERENCIJA U KRUŠEVCU

Završni događaj u Kruševcu, održan od 26. do 28. septembra, u sklopu projekta “Okvir kompetencija za izgradnju mira u omladinskom radu i neformalnom obrazovanju u Evropi” (Peacebuilding framework competence in youth work and NFE in Europe) okupio je učesnike (omladinske radnike/ce i lidere/ke) iz 13 zemalja. Organizator i domaćin završnog događaja (Large Scale Youth Event) je Edukativni centar Kruševac, koji je i realizovao projekat u saradnji sa 12 partnerskih organizacija, u okviru programa ERASMUS+, uz finansijsku podršku Evropske komisije.

Reč je o dugoročnom projektu, u okviru koga je realizovan niz međusobno povezanih aktivnosti. Cilj je izgradnja okvira kompetencija za podršku omladinskim radnicima u inovativnom i kreativnom razvoju edukacije i prakse za izgradnju mira, u okviru omladinskog rada i neformalnog učenja u Evropi. Namera je da se skrene pažnja na pitanje rastućih tenzija kao pretnje miru i stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana i EU, kroz uključivanje omladinskog rada u promociju i aktivno učešće u izgradnji mira, solidarnosti, razumevanja i poštovanja.

Završni događaj u Kruševcu, okupio je učesnike projekta, omladinske radnike i organizacije sa ciljem da prikaže, inspiriše, motiviše i osnaži aktere na polju omladinskog rada, da se bave temom mira, kroz različite kreativne i obrazovne metode i forme. Predstavljeni su rezultati projekta, organizovani Mirovni sajam (Peacebuilding fair) i izložba fotografija, a za učesnike je priređen i prijem u Mozaik sali Gradske uprave u Kruševcu.

Završni događaj je pružio priliku za razmenu iskustava i uspostavljanje saradnje između omladinskih radnika i organizacija na evropskom nivou.