AKTER – radionice o programima mobilnosti mladih

U okviru projekta „AKTER – aktivizam, edukacija i volonterizam mladih“, koji se bavi unapređenjem dostupnosti i obima korišćenja programa mobilnosti mladih, održana je prva u ciklusu radionica usmerenih na podršku boljem informisanju mladih o programima, kao i pružanje podrške mladima na nivou lokalne zajednice u ispunjavanju administrativnih i drugih procedura za uključivanje i korišćenje mogućnosti kroz nacionalne i međunarodne programe edukativne mobilnosti.

Radionica je održana u kruševačkoj Hemijsko tehnološkoj školi, a uslediće niz od najmanje pet interaktivnih za zainteresovane mlade Kruševljane i Kruševljanke. U pripremu i realizaciju radionice, kao vršnjački edukatori/ke uključili su se učesnici i učesnice Škole omladinskog aktivizma, trodnevne obuke održane u okviru ovog projekta.

Projekat „AKTER – aktivizam, edukacija i volonterizam mladih“ sprovodi Edukativni centar – Kruševac. Inicijativa je deo Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).