Гаранције за младе у локалним политикама и пракси – ИСТРАЖИВАЊЕ

                                                    

У оквиру пројекта „Гаранције за младе у локалним политикама и пракси“, Едукативни центар – Крушевац прикупља податке и спроводи истраживање потребно за израду документа јавне политике за моделирање програма Гаранције за младе на нивоу локалне заједнице.

Реч је о прикупљању података и истраживању (деск и теренско истраживање, фокус групе и упитник) који се тичу младих и запошљавања, нормативног и стратешког оквира на локалном и националном нивоу, на основу кога ће бити израђен Извештај. На основу анализе истраживања и креираног Извештаја, међусекторска група ће организовати процес и активности израде модела програма Гаранције за младе, кроз креирање предлога практичне политике, а уследиће заговарачки процес за његово укључивање у релевантне стратешке и нормативне оквире.

Пројекат „Гаранције за младе у локалним политикама и пракси“ се спроводи у оквиру пројекта Београдске отворене школе „ДИЈАЛОГ ПРОМЕНА: Подршка реформама кроз сарадњу организација цивилног друштва и јавних власти“, уз финансијску подршку Европске уније. Садржај текста не одражава нужно ставове донатора ни Београдске отворене школе, и за њега је искључиво одговоран Едукативни центар – Крушевац.