nedelja , 20 avgust 2017

Podeli ideju

Želiš nešto da nam predložiš?

Imaš ideju za akciju?

Potrebna ti je podrška?

Piši nam, a mi ćemo te u najkraćem roku kontaktirati i videti šta možemo da uradimo zajedno.

Predloži ideju
  • Ime ili nadimak*Možeš biti anoniman/na
    0
  • Email*Važeća e-mail adresa
    1
  • Ideja je da*Ovde napiši sve što želiš
    2
  • 3