nedelja , 20 avgust 2017

O nama

Osnivanje: „Edukativni centar – Kruševac“ (ECK) je osnovan u julu 2000. godine, a registrovan u maju 2001. godine, kao nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje građana sa vizijom razvijenog civilnog društva koje poštuje i štiti prava svakog građanina.

Misija ECK je promocija i razvoj civilnog društva, putem doživotnog neformalnog obrazovanja i podrške aktivnom građanskom angažovanju.

Ciljevi Udruženja su:

 • Razvoj omladinske politike i unapređivanje položaja mladih u društvu
 • Unapređivanje položaja osetljivih grupa
 • Razvoj lokalne zajednice i unapređivanje međusektorske saradnje
 • Razvoj civilnog društva i demokratije u Srbiji
 • Promovisanje ljudskih i manjinskih prava i poštovanje različitosti
 • Podrška procesu evropskih integracija u primeni evropskih standarda u svim oblastima društvenog života

U ostvarivanju navedenih ciljeva ECK promoviše interese svih građana u Srbiji bez obzira na njihov socio-ekonomski položaj, pol, rasu, etničku i kulturnu pripadnost, politička i verska ubeđenja, seksualnu orijentaciju, invalidnost ili bilo koji drugi oblik različitosti.

 Aktivnosti: ECK je svojim aktivnostima usmeren na dve prioritetne oblasti:

– primena doživotne neformalne edukacije građana iz oblasti demokratije, civilnog društva, ljudskih prava, poštovanja različitosti i kulture mira i nenasilja.

– podrška aktivne participacije mladih u društvenom životu zajednice.

Aktivnosti ECK u radu sa mladima su prevashodno usmerene na osnaživanje mladih da budu aktivni u svojoj zajednici kroz neformalno obrazovanje, umrežavanje, javno zastupanje i priključivanje evropskim inicijativama.

ECK je članica sledećih mreža:

 • Mreža omladinskih organizacija jugoistočne Evrope (SEEYN)
 • Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS)
 • Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladiskog rada (NAPOR)
 • Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD)
 • Liderstvo za razvoj i integritet Jugoistočne Evrope (SELDI)